Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | Μαρτίου 4, 2018

Πρόσκληση για τη δράση πρόσβαση για όλους


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ» «Χορήγηση ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστους ΑμΕΑ με μόνιμη αδυναμία βάδισης και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Advertisements

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, πέντε Σύλλογοι της Αμαρύνθου, καταθέσαμε το πάρα κάτω αίτημα:

Προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου Ερέτριας Αίτημα για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Σας ζητάμε να αποφασίσει το Δημοτικό σας Συμβούλιο για να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο εντός 10 ημερών από σήμερα, με μοναδικό θέμα συζήτησης αυτό του επανακαθορισμού του Ονόματος του Δήμου μας καθώς επίσης και την Έδρα του Δήμου μας.
Σας καταθέτουμε το αίτημα διότι, εντός 40 ημερών από σήμερα, το Υπουργείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα φέρει προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων τον νέο Νόμο για τις ερχόμενες Αυτό-διοικητικές Εκλογές και όπως πληροφορηθήκαμε, το Νομοσχέδιο θα διορθώσει και τις στρεβλώσεις του Νόμου σε ότι αφορά Ονομασίες και Έδρες Δήμων.
Βέβαια αυτό θα γίνει, μόνο για αιτήματα που θα λάβουν από τους Δήμους, η τους Φορείς και τους Συλλόγους.

Δήμοι, που έχουν αδικηθεί από αδράνεια και άστοχες ενέργειες όσων χειρίστηκαν τις συνενώσεις πρώην Δήμων, στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Αμαρυνθίων και του Δήμου Ερέτριας και αφορά το όνομα και την έδρα του νέου μας Δήμου.

Εμείς ως κοινωνία των Πολιτών, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες Νόμιμες ενέργειες και θα ζητήσουμε από το Υπουργείο να αλλάξει η Ονομασία και η Έδρα του Δήμου ( η ένα από τα δύο ).

Ζητάμε και από το Δημοτικό σας Συμβούλιο, να πάρει θέση στο σοβαρό αυτό ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες συμπολιτών μας.

Η μη ικανοποίηση του αιτήματος μας, αυτόματα θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αναντιστοιχία των υποσχέσεων σας και των πράξεων προς τους πολίτες του πρώην Δήμου Αμαρυνθίων.

Με εκτίμηση
Οι Σύλλογοι που υπογράφουν το αίτημα

1ον) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
2ον) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
3ον) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
4ον) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΑΠΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5ον) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | Μαρτίου 4, 2018

Δημοτικό Συμβούλιο 02 – 03 – 2018 (Βίντεο)


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 που ορίζει ότι «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του»
και το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 5η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2018, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 2η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης (Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 1362/09.02.2018), η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας και έχουν ως εξής:

  1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «κατασκευή Μόνωσης Δώματος και Ράμπας ΑΜΕΑ κτιρίου Δημαρχείου Δήμου Ερέτριας»
  2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου «Συντήρηση Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Αμάρυνθου»
  3. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Παραλιακού Τμήματος Οδού Αρχαίου Θεάτρου»
  4. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 075 του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ για την πράξη με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Ερέτριας».
  5. Περί έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για το έτος 2018 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»
  6. Περί Έγκρισης Έκθεσης Δ’ Τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»
  7. Περί ορισμού μελών για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2017.
  8. Περί ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | Φεβρουαρίου 28, 2018

Προσλήψεις – Εύβοια: 12 θέσεις εργασίας σε καταστήματα των ΕΛΤΑ


Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν:

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων [πέντε (5) ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, πέντε (5) ∆Ε ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης, και δύο (2) ∆Ε Οδηγών, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, του Νοµού Εύβοιας, της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στο Νοµό Λάρισας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Πηγή: ελτα | PDF

Αξιολογήθηκε, εγκρίθηκε θετικά, εντάχθηκε και τελικά χρηματοδοτείται η Μελέτη που καταθέσαμε με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Ερέτριας (Υπόλοιπα Τμήματα Πόλης)», ύψους 1.187.096,77€ συν ΦΠΑ.

Αφορά τα υπόλοιπα Τμήματα αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων στην πόλη της Ερέτριας! Έργο πνοής, έργο υποδομής.

Οι αμιαντοσωλήνες της δεκαετίας του 1950 θα είναι σε λίγο παρελθόν.

Μεθοδικά, σταθερά, διεκδικητικά, εμείς αγωνιζόμαστε για το Δήμο μας, καλύπτοντας ανάγκες και ελλείψεις δεκαετιών, προς όφελος πάντοτε των Δημοτών μας.

Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | Φεβρουαρίου 20, 2018

Τραγωδία στην Ερέτρια: 52χρονος ψαράς βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα!


Τραγικό τέλος για τον 52χρονο επαγγελματία ψαρά Γιάννη Πολυζωίδη ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στις 17:30 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (19-02-2018) στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, κοντά στο «Νησί των Ονείρων»…

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα ίχνη του 52χρονου ψαρά είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας. Στις 15:00 σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό, καθώς εντοπίστηκε σε περιοχή του Νότιου Ευβοικού και συγκεκριμένα στη παραλία του Βλαστού η βάρκα με την οποία ο 52χρονος είχε πάει για ψάρεμα.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στις οποίες συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ωστόσο στις 17:30 το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, κοντά στο «Νησί των Ονείρων», από ιδιωτικό σκάφος που συμμετείχε και αυτό στις έρευνες.

Πρόκειται για τον 52χρονο επαγγελματία ψαρά, Γιάννη Πολυζωίδη, του Δημητρίου και της Νικολέτας, ο οποίος διέμενε στην Ερέτρια.

Η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου αργότερα αναγνωρίστηκε από τα μέλη της οικογένειάς του.

Από το Λιμεναρχείο Ερέτριας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Πηγή: εύβοιαzoom


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερέτριας Κ. Κανάρης και ο Α.Ο. Απόλλων Ερέτριας σας προσκαλούν στην αποκριάτικη Χοροεσπερίδα που συνδιοργανώνουν το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 21:00 στο κέντρο «Magoutas Catering MC Hall’.

Ελάτε να γλεντήσουμε όλοι μαζί με ζωντανή μουσική και πλούσιο μενού.

Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος και στο βιολί ο Παναγιώτης Καραμπίλας.

Θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας

Τιμή: 15€ , τηλ. κρατήσεων: Μακρυγιάννη Αγγελική: 6971837721


Εντυπωσιακή ήταν σήμερα η καθέλκυση του νέου πλοίου-φερυ μποτ με την ονομασία Παναγία Παραβουνιώτισσα  σε ναυπηγείο του Περάματος, των πλοιοκτητών Βασιλη Δεληγιαννη-Μαρια Γκαβανοζη- Δεληγιάννη και Γιάννη Παρασκευά. Πρόκειται για ένα πλοίο χωρητικότητας περίπου 90 οχημάτων που θα δρομολογηθεί μόνιμα στο πορθμείο Ερέτρια –Ωρωπός.Τον αγιασμό τέλεσε ο εφημέριος της εκκλησίας Ερέτριας Παναγίας Παραβουνιώτισσας π. Χαραλαμπος παρουσία πολλών φίλων των πλοιοκτητών.

«Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα που παραβρέθηκα μετα απο πρόσκληση. Θερμά συγχαρητήρια στους πλοιοκτήτες και καλά ταξίδια στο πλοίο με ήρεμες θάλασσες. Ο Άγιος Νικόλαος με την Παναγιά Παραβουνιωτισσα στην πλώρη του» δήλωσε στο eviakosmos.gr ο δημοτικός σύμβουλος Ερέτριας και Τομεάρχης Κορίνθου Νίκος Φατούσης.

Αξίζει να σημειωθεί ό,τι στην τελετή παραβρέθηκε και ο Επιμελητηριακός Σύμβουλος Βασίλης Βαρελάς.

parp1

parp2

parp3

parp5

Πηγή – Φώτο: εύβοιακοσμος.gr

Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | Ιανουαρίου 26, 2018

Κοπή πίττας Ιωάννου του Προδρόμου Αμαρύνθου 2018 (Photo)


Ανάγνωση του υπολοίπου…

Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | Ιανουαρίου 22, 2018

Κοπή Πίτας Κατηχητικού Σχολείου Αγίου Νικολάου Ερέτριας


Την Κυριακή 21ης Ιανουαρίου μετά την Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του Κατηχητικού Σχολείου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Ερέτριας στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Νικολάου παρουσία των μικρών παιδιών των κατηχητριών και γονέων.

Την πίτα ευλόγησε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Θεοφάνης Παπαγεωργίου και ευχήθηκε καλή χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά.

Older Posts »

Kατηγορίες