Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | 1 Φεβρουαρίου, 2020

Πρόσληψη εφτά ατόμων στο Δήμο Ερέτριας


Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

2. Βασικό τίτλο σπουδών

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.

4. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι μισθωτοί του Δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι :

Α. “το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών”. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Β. “ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα.”

Υποβολή αιτήσεων– Διαδικασία– Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου και ειδικότερα στο γραφείο Προσωπικού, αρμόδια κ. Μιχαήλ εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (δηλ. από: 31/1/2020 έως και 4/2/2020) .

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, (Ταχ. Δ/νση : Ευδήμου Κραταιμένους , Ερέτρια Ευβοίας) συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ερέτρια (Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους, Ερέτρια Ευβοίας, τηλ.2229-3-50111, 2229350116), πληροφορίες

δίδονται και από το γραφείο προσωπικού(Ε.ΜΙΧΑΗΛ & Δ.ΝΑΤΣΟ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 31/1/2020 έως και 4/2/2020 .

 

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: