Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | 1 Δεκεμβρίου, 2017

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Σ.Τ.Ο. του Δήμου Ερέτριας


Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αμαρυνθίων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Σ.Τ.Ο. του Δήμου Ερέτριας, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.12981/14-11-2017 έγγραφο (πρόσκληση) του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ερέτριας.

Η εισήγηση έγινε με την επιμέλεια της Προισταμένης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κ. Καρακαλέτση Αικατερίνης . Την παρουσίαση έκαναν η κ. Δήμαρχος Αλημπατέ Αμφιτρίτη και ο
εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕ, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

Η κ. Δήμαρχος και ο κ. Λάμπρου καλωσόρισαν τους εμπλεκόμενους φορείς και ευχαρίστησαν τον κ. Κωστόπουλο, Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη συνεργασία. Ευχαρίστησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, το Λιμενικό, τους Εθελοντές του Δήμου για την συνεργασία τους.

Στη συνέχεια έκαναν Αποτίμηση των πυρκαγιών. Ο Δήμος ευτυχώς δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο.

Πυρκαγιές είχαμε το τον Οκτώβρη και το Νοέμβρη,

 1. στο Μίστρο του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων , 16-10-2017 (όπου απειλήθηκε η Σέττα). Έγινε διάννοιξη αντιπυρικών ζωνών, προς αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς
 2. στο Μαλακώντα περιοχή Σκληρό, την πυρκαγιά στο μαντρί, στις 18-10-2017. Έγινε καθαρισμός του χώρου περιμετρικά της φωτιάς
 3. Επιπλέον στην Δ.Ε. Αμαρύνθου, υπήρξε πυρκαγιά σε αποθήκη ζωοτροφών, η
  οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Λόγω των πυρκαγιών , η Π.Υ. απαγόρευσε την καύση έως και 30 Νοεμβρίου.

Ο κ. Λάμπρου αναφέρθηκε στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την αποτροπή
και πρόληψη των πυρκαγιών:

 • Καθαρισμός από βλάστηση και κλαδέματα σε όλο το Δήμο Ερέτριας
  (στη Δ.Ε. Ερέτριας, στη Δ.Ε. Αμαρύνθου, αλλά και σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του
  Δήμου)
 • Ενημερώθηκαν οι δημότες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, αλλά και τηλεφωνικά όπου χρειάστηκε, για καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους. Οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν, εκτός μερικών εξαιρέσεων.
 • Συντηρήθηκαν τα πυροσβεστικά υδροστόμια με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής
  Υπηρεσίας Χαλκίδας
 • Παραχωρήθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της
  Χαλκίδος όπως είχαμε συμφωνήσει στο ΣΤΟ αντιπυρικής περιόδου το Μάρτιο.
 • Οι Αρχαιολογικοί χώροι καθαρίστηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
 • Όλη τη θερινή περίοδο οι οδηγοί των απορριμματοφόρων και οι εργάτες
  καθαριότητας και πρασίνου βοήθησαν να ανταπεξέλθουμε στην αποκομιδή του
  μεγάλου όγκου απορριμμάτων .
 • Οι Εθελοντικές Οργανώσεις του Δήμου υπήρξαν παρούσες όπου και όποτε
  χρειάστηκε.

Σε γενικές γραμμές η αντιπυρική περίοδος πήγε αρκετά καλά και αυτό γιατί υπήρξε προετοιμασία, συντονισμός και άριστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

– Οι Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί ενόψει της χειμερινής περιόδου:
1.Καθαρισμός ρεμάτων:

 •  Ο Σαρανταπόταμος έχει ενταχθεί σε Πρόγραμμα της Περιφέρειας για τα έτη
  2016 και 2017.
  Σελίδα 3 από 6
 •  Να αναφέρουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η υδραυλική μελέτη διευθέτησης του
  Σαρανταπόταμου, η οποία έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το Δημοτικό
  Συμβούλιο Ερέτριας. Τα Περιβαλλοντικά του έργου βρίσκονται στη Λαμία, στο
  αρμόδιο Τμήμα, για έγκριση. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 2.223.000 € από το
  Υπουργείο Ανάπτυξης και θα εκτελεσθεί άμεσα, εντός 2018 από την Περιφέρεια
  Στερεάς Ελλάδας.
 •  Ο Δήμος ανέθεσε σε ιδιώτη εργολάβο τον καθαρισμό του ρέματος που
  βρίσκεται στο Olimbic Star στη Δ.Ε. Αμαρύνθου, το ρέμα στο Γλυφό στην Τ.Κ.
  Καλλιθέας και το ρέμα από τον Πλάτανο έως το γεφυράκι Μάμμα, στην Τ.Κ.
  Γυμνό. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ρέματα του Δήμου, βρισκόμαστε σε επαφή με την
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για τον καθαρισμό των μεγαλύτερων ρεμάτων, π.χ. του
Κακορέματος.

Τα μικρότερα ρέματα του Δήμου καθαρίζονται με ιδία μηχανήματα και προσωπικό , με
πρωτοβουλία του κ. Βίλλα, Αντιδημάρχου Καθαριότητας και σε συνεργασία με την
Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

2 Ο Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων έχει ήδη πραγματοποιηθεί, στην
πλειοψηφία τους από το προσωπικό της ΔΕΥΑΕ, σε όλες τις Δημοτικές και Κοινοτικές
μας Ενότητες. Παρόλα αυτά υπάρχει συνεχείς καθαρισμός διότι οι βροχοπτώσεις
δημιουργούν προβλήματα.

3.Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για
τους κινδύνους και τα προστατευτικά μέτρα που μπορεί να λάβει κάθε πολίτης, αλλά
και για τις δελτία καιρού.

4.Διατεθέντα μέσα και ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Ερέτριας- Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
Έχει γίνει απογραφή των μηχανημάτων έργου που διαθέτει ο Δήμος και η Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

Σε περίπτωση κρίσης θα καλέσουμε και ιδιώτες εργολάβους, ιδιοκτήτες Μηχανημάτων
Έργου. Η κατάσταση με τα ονόματα ιδιωτών είναι ολοκληρωμένη. Ολοκληρωμένη είναι
και η τηλεφωνική κατάσταση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε περίοδο κρίσης.
Τα μηχανήματα έχουν συντηρηθεί στην πλειοψηφία τους. Γίνεται προσπάθεια για τη
συντήρηση των υπολοίπων.

5.Προμήθεια αλατιού.
Έχουμε ήδη κάνει προμήθεια αλατιού.

6. ΑμεΑ στο Δήμο μας Έχουμε θέσει το πρόβλημα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στα προηγούμενα Σ.Τ.Ο.. Επειδή τώρα τα αρχεία τα έχει ο Δήμος, γνωρίζουμε ότι ευτυχώς έχουμε μόνο 2 τετραπληγικά άτομα και 15 με κινητικά προβλήματα σε όλο το Δήμο.

7. ΟΤΚΖ Έχει ξεκινήσει η αποκομιδή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου
Στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας θα βρείτε το Ειδικό Σχέδιο Δράσης και Διαχείρισης
Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Ερέτριας. Περιμένουμε παρατηρήσεις ή τυχόν
διορθώσεις. Σε περίπτωση που χρειαστεί θα ακολουθήσουμε το μνημόνιο ενεργειών που
προβλέπει το Σχέδιο Δράσης της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων – σύγκληση ΣΤΟ από τη Δήμαρχο,
αν χρειαστεί,
 Αίτημα συνδρομής βοήθειας από όμορους Δήμους και Περιφέρεια, συγκρότηση
συνεργείων από υπαλλήλους Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για τη
διαπίστωση τυχόν βλαβών και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που
απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
 Ιεράρχηση συμβάντων
 Το όργανο που αποφασίζει για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών είναι
σε επίπεδο Δήμου, ο Δήμαρχος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμόδιων
φορέων. Λαμβάνουμε υπόψη την κατάκλιση κατοικημένων περιοχών από
πλημμυρικά ύδατα και κατολισθητικά φαινόμενα (επαγόμενα της πλημμύρας).
 Η δράση της απομάκρυνσης ως μέτρο είναι μη υποχρεωτικό. Η δράση της
διάσωσης είναι υποχρεωτική.
 Άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών
 Καθαρισμός εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων
υδροσυλλογής
 Αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών-απομάκρυνση των φερτών
υλικών από το οδόστρωμα προς αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.
 Απεγκλωβισμός-Διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων ή ζώων.
 Περιμετρική απομόνωση πληγείσας περιοχής εφόσον χρειαστεί.
Ο λόγος δόθηκε στον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας, κ. Κωστόπουλο, ο οποίος επισήμανε:
1. Την καλή συνεργασία με το Δήμο Ερέτριας και ιδιαίτερα με τον εντεταλμένο
Σύμβουλο Π.Π., κ. Λάμπρου, καθώς και με τις Εθελοντικές Ομάδες του Δήμου.
2. Την ανάγκη πρόληψης και υπό την σκιά των τραγικών γεγονότων στη Δυτική
Αττική, εντοπίστηκε η ανάγκη διάνοιξης των μπαζωμένων με οικοδομές
ρεμάτων, μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ και 50 χρόνια, και οι
δράσεις που πρέπει να γίνουν.
3. Πληροφόρησε για το νέο απόκτημα της Περιφέρειας, ένα επιτελικό όχημα,
φορτηγό, επιχειρησιακού σκοπού, με μεγάλη οθόνη για να παρακολουθούνται τα
οχήματα που συμμετέχουν σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να
υπάρχει άμεση παρέμβαση.
4. Την ανάγκη τοποθέτησης GPS σε όλα τα οχήματα που είναι καταγεγραμμένα
στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρχει άμεσος συντονισμός
και να μην σπαταλιέται πολύτιμος χρόνος στις επιχειρήσεις.
5. Δυνατότητα βιντεοσκόπησης των περιοχών που εγκυμονούν κινδύνους με το
drone της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Πραγματοποιήθηκε βιντεοσκόπηση
εκεί που εκβάλει ο ποταμός Λήλας , φάνηκαν τα προβλήματα και επενέβησαν
στην αποκατάσταση αυτών.
6. Προτάθηκε και συμφωνήθηκε βιντεοσκόπηση και καταγραφή να γίνει άμεσα
στο Κακόρεμα και στο Σαρανταπόταμο του Δήμου Ερέτριας, ώστε να
διανοιχθούν οι εκβολές όπου παρίστανται ανάγκες.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε σε όλους τους αρμόδιους φορείς, στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία, στο Λιμεναρχείο, στους Εθελοντές, τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους
των Τοπικών Κοινοτήτων
Όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη ετοιμότητας, πρόληψης και συντονισμού όλων των φορέων, προκειμένου στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: