Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | 4 Φεβρουαρίου, 2017

Η ΔΕΥΑΕ Ερέτριας ψήφισε την πρόσληψη τακτικού προσωπικού


Στην Ερέτρια έδρα της ΔΕΥΑΕ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερέτριας (ΔΕΥΑΕ) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε διάφορα θέματα.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το αρ. Πρωτ. 40703/16 Δεκεμβρίου 2016 (ΑΔΑ 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών» με το οποίο δίνονται οδηγίες για τις διαδικασίες Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ), κατά σειρά προτεραιότητας στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι την 31-01-2017.

Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε ότι Η ΔΕΥΑ Ερέτριας, αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού τα τελευταία χρόνια, τόσο από συνταξιοδοτήσεις, αλλά και λόγω των νέων έργων που εκτελούνται στα όρια του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Ερέτριας πολλαπλασιάζοντας τον όγκο εργασίας της.

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι ανάγκες για συντηρήσεις, βελτιώσεις και επεμβάσεις στο υδρευτικό σύστημα που στόχο έχουν την ομαλή υδροδότηση των κατοίκων με αποτέλεσμα η ανάγκη προσθήκης προσωπικού να είναι επιτακτική και αδήριτη, ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην καθημερινή πίεση και να ανταποκριθεί στο ρόλο και την αποστολή της, προς όφελος του δημότη.

Προτάθηκε να υποβληθεί αίτημα για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, και την κάλυψη επτά (7) κενών οργανικών θέσεων με τακτικό προσωπικό ΙΔΑΧ ιεραρχημένο ως προς την αναγκαιότητά τους, και με βάση τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1129/2013 & 2442/2014) της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ως εξής:

1)Μία θέση (1) Οικονομολόγου Π.Ε.
α)Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή Παντείου ή δημόσιας διοίκησης ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής.
β)Ειδικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε οικονομική υπηρεσία στον Δημόσιο ή
Ιδιωτικό τομέα σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων,
β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας,
γ) χειρισμό Η/Υ.

2)Μία (1) θέση Μηχανικού ΠΕ
α)Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Μηχανικού.
β)Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας Ε.Ε., γ) χειρισμό Η/Υ.

3)Μία((1) θέση μηχανικού ΤΕ
α)Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Μηχανικού της απαιτούμενης ειδικότητας.
β)Ειδικά προσόντα:α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ

4) Δύο (2) θέσεις Τεχνιτών -υδραυλικών ΔΕ
α)Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β)Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ, γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ερασιτεχνικού.

5) Μία (1) θέση αποθηκάριου ΔΕ
α)Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β)Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου του β) χειρισμός Η/Υ.

6)Μία (1)θέση καταμετρητή –υδρομετρητή ΔΕ
α) Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β)Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα υδραυλικής, β) χειρισμός Η/Υ, γ) άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου Β΄ ερασιτεχνικού.

Το ύψος της συνολικής δαπάνης στον Προϋπολογισμό του έτους, στο οποίο θα γίνει η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού καθώς και η καταβολή των τακτικών αποδοχών ανέρχεται, κατά προσέγγιση, στο ποσό των 100.486,54€ το οποίο θα βαρύνει αντίστοιχους Κ.Α. όπου θα έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις.

Πηγή: διάυγεια

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: