ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια 30-4-2015

Αρ. Πρωτ.: 4097

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας προσκαλεί τους Δημότες και τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας να λάβουν μέρος στην εθελοντική δράση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού στις 9-10 Μαΐου 2015 και ώρα 9 π.μ.,στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου στο Νησί των Ονείρων (πεζονήσι).

Η πρωτοβουλία αυτή συντονίζεται από την HELMEPA για δεύτερη χρονιά στην χώρα μας. Καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να αναδείξει το σημαντικό πρόβλημα της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος με απορρίμματα και την άμεση ανάγκη για μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά απ’ όλους.

Με αφορμή την παραπάνω πρωτοβουλία σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά για την πραγματοποίηση επίτευξής του στόχου μας προκειμένου να διαφυλάξουμε τον συγκεκριμένο χώρο (από πυρκαγιές). Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Το 2014 περισσότεροι από 14.000 εθελοντές συμμετείχαν σε 330 εθελοντικούς καθαρισμούς που συντόνισε η HELMEPA, καθορίζοντας συνολική έκταση 200 χιλιομέτρων και συλλέγοντας 28 τόνους απορριμμάτων, από τα οποία οι 9 τόνοι ανακυκλώθηκαν. Ας βάλουμε λοιπόν και φέτος όλοι ένα χεράκι να καθαρίσουμε τον τόπο μας βελτιώνοντας έτσιμόνοι μας την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΠΗΣ