Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | 12 Φεβρουαρίου, 2015

Δελτίο Τύπου Διαβούλευσης από την 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ερέτριας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Δελτίο Τύπου

από την 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ερέτριας

Θέμα: Πραγματοποίηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου

Στις 10 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ερέτριας, η 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ερέτριας.

Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Δήμαρχος Αμφιτρίτη Αλημπατέ η οποία ενώπιον των παρευρισκομένων μελών είπε τα εξής:

«Λαμβάνει χώρα η πρώτη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β’) ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται τα εξής:

«Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου 2014-2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α” βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α” βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010-2014.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρμονίζονται με νεώτερες κανονιστικές διατάξεις η εναρμόνιση γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών.»

Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών. 3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. (3).Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.»

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εκτελεστική επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1η /2015 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ερέτριας, έπειτα από τη σύνταξη του σχεδίου από την υπηρεσία προγραμματισμού η οποία έλαβε υπόψη της στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου.

Κατόπιν αυτών το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 35/2015 απόφασή του ενέκρινε το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού όπως του υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια το δημοσιοποίησε με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου για διαβούλευση.

Επί του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού καλείται να συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να θέσει τις προτάσεις της ώστε να συνταχθεί το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος κατά τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’).»

Η υπεύθυνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019, Παπαναστασίου Αλεξάνδρα, αφού παρουσίασε την α΄φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δημότες- μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν γνώμες επί του ανωτέρω θέματος.

Οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος κατά το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ερέτριας κατά το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’).


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: