Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | 5 Δεκεμβρίου, 2014

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου | 23η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Έτους 2014


Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Τ.Κ. : 34008 Ερέτρια
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλ : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια 4-12-2014
Αριθ. Πρωτ.13311

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον   Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου Νέων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στην  23η δημόσια τακτική  συνεδρίαση του έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στην  Ερέτρια  την 9η Δεκεμβρίου  ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00  μ. μ  για   τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Λήψη απόφασης:
  • α)Για την μετατροπή Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. σε Ανώνυμη  Εταιρεία του αρ.265 του ν.3463/2006 σύμφωνα με το αρ. 16 παρ.6 του ν.4071/12.
  • β) Έγκριση του σχεδίου καταστατικού του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. με την νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας του αρ.165 του Ν.3463/2006 και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του.
  •  γ)Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην  Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.  Εισηγητής :Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Λήψη απόφασης για σύμφωνο συνεργασίας με το φιλοζωικό σωματείο «’ΑΡΓΟΣ» για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θαλασσίων περιοχών για το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λάμπρου.
 5. Λήψη απόφασης για διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Ερέτριας σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας .
 6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων μαθητών των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ερέτριας. Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας .
 7. Αποδοχή ποσού 61.584,18 € από το Υπουργείο Εσωτερικών ,έναντι της δόσης έτους 2014(3/12 της δόσης έτους 2014),στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του  Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμου της χώρας, σύμφωνα  με το άρθρο 27 Ν.3756/2009 και διάθεση του για κάλυψη δαπανών του Δήμου Ερέτριας. Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας .
 8. Αποδοχή ποσού (1.200,00€) που αφορά μίσθωμα έτους 2014 για το Ίδρυμα «Δέσποινα Αγγελικάρα». Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας .
 9. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.103/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Ερέτριας με θέμα : Καταβολή επιδόματος ειδικής πρόσθετης αμοιβής & νόμιμων  τόκων στους υπαλλήλους του Δήμου Ερέτριας (τέως Δήμου Αμαρυνθίων ),σύμφωνα με την 96/2009 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και 151/2014 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (τμήμα Δ’ Τριμελές). Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας .
 10. Ορισμός δια κληρώσεως Δημοτικού Συμβούλου για την Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής –Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καταστραμμένου Οδοστρώματος» Δ.Κ. Αμαρύνθου, συμβατικού προϋπολογισμού 28.731,45€ (συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ). Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λάμπρου.
 11. Λήψη απόφασης για υπογραφή  Προγραμματικής Σύμβασης  με την Αντιπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την παραχώρηση εκχιονιστικού οχήματος και ισοπεδωτή . Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λάμπρου.
 12. Έγκριση της υπ’αριθμ.10/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ενσωμάτωσης των νεκροταφείων του Δήμου σε ενιαίο κανονισμό λειτουργίας και εξουσιοδότηση των Τοπικών Συμβουλίων  για την συζήτηση και υποβολή ανάλογης πρότασης. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λάμπρου.
 13. Έγκρισή της υπ’αριθμ.14/2014 περί «Μεταφοράς Λαϊκής αγοράς Αμαρύνθου». Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λάμπρου.
 14. Έγκριση της υπ’αριθμ.36/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Ερέτριας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014. Εισηγητής :ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Μεταξάς Νικόλαος.
 15. Έγκριση της υπ’αριθμ.40/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Ερέτριας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» περί παράτασης προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Εισηγητής :ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Μεταξάς Νικόλαος.
 16. Λήψη απόφασης περί παράδοσης δεξαμενής υγραερίου από το Νησί των Ονείρων στην Εταιρία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ» . Εισηγητής : ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 17. Συγκρότηση επιτροπής για καταγραφή και αρχειοθέτηση Αρχείου Ψαριανών. . Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 18. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων Δήμου Ερέτριας για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 31/8/2019. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

Μιλτιάδης Γιακουβάκης


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: